მისამართი:: სტალინის N16
ტელეფონი: 599 85 17 00
ტელეფონი: 577 29 14 61
ელ-ფოსტა: akapanadze@gori.gov.ge